אלגוריתם המלצה לטיפול

 המלצה עבור טיפול באוסטיאופורוזיס/אוסטיאופניה:

שם המטופל:_ _ ___ ת”ז:_ _____ __

רופא/ה נכבד/ת,

ברצוננו להודיעך כי המטופל הנדון עבר טיפול ניתוחי לאור שבר בצוואר הירך שנגרם כתוצאה מאוסטיאופניה בסיסית או כתוצאה מאוסטיאופורוזיס. על פי נוהל מקובל, מוצע להלן טיפול על מנת למנוע שברים נוספים הקשורים לשברירות העצם.

הטיפול המומלץ המפורט להלן, מתבסס על ההיסטוריה הרפואית של המטופל הנ”ל. יש לשים לב שההמלצות מבוססות על פי נתונים שפורסמו ואושרו על ידי משרד הבריאות, וכן נסקרו על ידי מומחה בכל אחת מן הקופות: (כללית, לאומית, מכבי, מאוחדת)

ההמלצות שלהלן עבור כלל המטופלים:

Vitamin D (1000 IU/day) או אם המטופל בעל כשל כלייתי ☐ Alpha D3 (0.25 micrograms/day)

וגם ☐ Calcium (600 mg/day)

רמת הסידן בבדיקה האחרונה:___ ___ רמת האלבומין בבדיקה האחרונה:__ __

תאריך ביצוע בדיקות מעבדה: _______

 

רמת הסידן המותאמת* של המטופל היא: dL / mg _ __ (הטווח הנורמלי הוא mg/dL 8.5-10.2)

*(Adjusted Calcium Level= Total Calcium + 0.8 x (4.0 – Albumin Level))mg/dL

 

נא להורות על התרופות הבאות (לאחר שרמת הסידן המותאמת גבוהה מ-mg/dL 8.5):

מטופלים ללא טיפול קודם בתרופות (לא טופלו בביספוספונטים או שטופלו בביספוספונטים פחות מ-12 חודשים):

  1. אקלסטהAclasta(zolendronic acid)- – ניתן דרך הווריד אחת לשנה (mg 5) – (הטיפול המועדף).
  2. פרוליה- Prolia(denosumab)- ניתנת בהזרקה תת עורית (mg 60) אחת ל-6 חודשים (האפשרות השנייה).

מטופלים שסבלו משבר בצוואר הירך בזמן שהיו תחת טיפול בביספוספונטים למשך 12 חודשים או יותר-                   נחשב כטיפול כושל:

  1. פורטאו-(teriparatide)Forteo, µg20 בהזרקה תת עורית מידי יום(למשך שנתיים), (הטיפול המועדף).
  2. פרוליה- Prolia(denosumab)- ניתנת בהזרקה תת עורית (mg 60) אחת ל-6 חודשים (האפשרות השנייה).

מטופלים בעלי כשל כלייתי (creatinine clearance <30 mL/min):

פרוליה- Prolia(denosumab)- ניתנת בהזרקה תת עורית (mg 60) אחת ל-6 חודשים (האפשרות היחידה).

(הקונטרה היחסית היא מחלה אוטו-אימונית פעילה)

  • במחלות אוטואימוניות ראומטולוגיות (כמו SLE) נזהרים במתן פרוליה- Prolia(denosumab).